BAO CAO SU VITALIS NATURAL SIÊU GAI LITI, SIÊU LÂU

150.000 130.000

  • Dòng bao ca su kiểu mới trên thị trường
  • Với thiết kế gai nhỏ liti chạy dọc thân bao tạo kích thích hưng phấn
  • Hoạt chất 5% benzocaine kéo dài thời gian quan hệ.
  • Mùi cao su tự nhiên, dễ chịu