BAO CAO SU AUSUNG HÀN QUỐC

280.000 150.000

  • Dâu: siêu gai, nhiều gai lớn trên thân bao tăng cảm giác cho chị em, đầu thiết kế ôm sát mang lại cảm giác thật hơn, chống tuột.
  • Chuối: thiết kế trơn siêu mỏng tăng cảm giác chân thực cho chị em, đầu thiết kế ôm sát mang lại cảm giác thật hơn, chống tuột.
  • Socola: thiết kế siêu gân, nhiều gai lớn trên thân bao tăng cảm giác cho chị em, đầu thiết kế ôm sát mang lại cảm giác thật hơn, chống tuột.
  • Dưa Gang: thiết kế trơn siêu mỏng tăng cảm giác chân thực cho chị em, đầu thiết kế ôm sát có lăn thắt mang lại cảm giác thật hơn, chống tuột.