BAO CAO SU XBOY GAI NHỎ LI TI SIÊU MÊ LY

80.000 49.000

  • Xboy chứa nhiều gel bôi trơn.
  • Xboy  có gai nhỏ siêu liti toàn thân bao.
  • Xboy siêu mỏng.
  • Xboy chứa 5% benzocaine chất kéo dài thời gian quan hệ.
  • Xboy có hương dâu ngọt ngào.