BAO CAO SU VITALIS GLOW IN THE DARK SIÊU GAI, BAO LÂU

150.000 130.000

  • Bao cao su kiểu mới
  • Bao cao su có gai nhỏ liti chạy trên thân bao
  • 5% Benzocaine kéo dài thời gian quan hệ
  • Có hạt nóng truyền nhiệt
  • Mùi cao su tự nhiên, dễ chịu