XỊT CHỐNG XUẤT TINH SỚM PLAYBOY

200.000

  • Được sản xuất tại mỹ,  có chứa 10% chất lidocain
  • Kéo dài thời gian quan hệ không có tác dụng phụ