THUỐC CƯỜNG DƯƠNG MAJEGRA

400.000

  • Lượng máu dồn tới dương vật được nhiều hơn làm tăng sự cương cứng dở dương vật và được lâu hơn
  • Nhập từ Ấn Độ
  • Giá thành hợp lý
  • Được ưa chuộng nhất hiện nay