BAO CAO SU CAO CẤP VITALIS SENSATION SIÊU MỎNG, SIÊU DAI

150.000 130.000

  • Bao cao su siêu mỏng tạo ra cảm giác chân thật
  • 5% Benzocaine kéo dài thời gian quan hệ
  • Sản xuất tại Đức.
  • Bao cao su co dãn, linh hoạt, chống trơn tuột.