BAO CAO SU SAGAMI SIÊU MỎNG DOTS TYPE NHẬT BẢN.

130.000 110.000

Gai nhỏ li ti quanh thân bao tăng khoái cảm

Siêu mỏng cảm giác chân thật, truyền nhiệt nhanh.

An toàn, không dị ứng.