BAO CAO SU MICHIO GÂN, GAI SIÊU ĐÊ MÊ NHẬT BẢN

90.000 79.000

  • Gân,gai toàn thân bao tạo khoái cảm mỗi khi hoạt động.
  • Cao su tự nhiên mềm dẻo co dãn linh hoạt.