BAO CAO SU LUX MEN GÂN, GAI, SIÊU PHÊ

30.000 15.000

  • Có gân, gai chạy dọc toàn thân bao tăng khoái cảm và kích thích bạn tình
  • 8% Benzocaine kéo dài thời gian quan hệ, giảm tình trạng xuất tinh sớm
  • Chất liệu cao su tự nhiên, co giản linh hoạt