Không chỉ là bôi trơn mà kéo dài cuộc yêu hơn đó chính là gel kéo dài quan hệ. Chỉ 1 chút bôi vào cậu bé và cảm nhận những điều bất ngờ mà nó đem lại.

Lâu hơn, trơn hơn, tuyệt vời hơn cùng Bách Hóa 18+